เกี่ยวกับเรา

About Us

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

จากประสบการณ์มากกว่า 26 ปี เข้าสู่ปีที่ 27 ในการดำเนินธุรกิจการบริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

(Human Resources Management)

และการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics management)

บริษัทได้จัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพ ทักษะความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า

Why Speedy

ควบคุมคุณภาพของงานบริการ (Quality of Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถรวบรวมงานบริการ ที่รับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า ให้เป็นระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

สามารถวางแผนการบริหารทางธุรกิจได้ โดยการลดต้นทุนค่าดำเนินการ เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ

 

ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นเวลานาน

1.) พนักงานรับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า (Messenger) ทำหน้าที่เก็บเช็ค วางบิล, รับส่งพัสดุสินค้าและซองเอกสาร

2.) พนักงานธุรการ, พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร, พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานฝ่ายผลิต ฯลฯ

3.) บริการรถขนส่งสินค้า/ รับส่งผู้โดยสาร, การเช่ารถขนส่ง รถกระบะ, รถเก๋ง, รถตู้ / ทั่วประเทศ

4.) พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานรับจอด (Valet Parking)

บริการจัดหาแรงงานไทย, รับเหมาแรงงานไทย, จัดส่งแรงงานไทย, บริการจัดหาแรงงานไทย, บริการจัดส่งแรงงานไทย, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย, จัดหางาน, แรงงานไทย, บริษัท OUT SOURCING, บริษัท OUT SOURE แรงงาน, พีซีที บิสซิเนส บจก.

Our Services

References ( บางส่วน )

1. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด

2. ธนาคาร ธนชาต จำกัด

3. ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส. )

4. ธนาคาร ทหารไทย

5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

6. American Express

7. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

9. บริษัท ปตท. จำกัด

10. บริษัท ทีโอที จำกัด

11. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ( Nhealth )

12. McGraw-Hill Education

13. International Business Machines Corporation ( IBM )

14. ธนาคาร กรุงเทพ

15. Hutchison Port Holdings Limited

16. บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด

17. Advanced Info Service Public Company Limited

18. Samart I-Mobile Public Company Limited

19. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

20. The United Nations Children's Fund ( Unicef )

21. มหาวิทยาลับ มหิดล

22. กรม สรรพากร

23. กระทรง คมนาคม

24. กรม ปศุสัตว์

25. กรม คุมประพฦติ

26. กระทรวง ยุติธรรม

27. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

28. กรม สอบสวนคดีพิเศษ ( DSI )

29. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

30. กรม การปกครอง

31. บริษัท การบินไทย จำกัด

32. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

33. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

34. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

35. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

36. การเคหะแห่งชาติ

37. การประปาส่วนภูมิภาค

38. Anunda Technology Co.,LTD

39. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

40. และอื่นๆอีกมากมาย

Our Sub-Companies

บริษัท Pinnacle source co., LTD

ธุรกิจ Best Express เขต ดอนเมือง - หลักสี่ ( First Franchise )

Company Video Presentation