เกี่ยวกับเรา

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

About Us

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม)

จากประสบการณ์มากกว่า 27 ปี เข้าสู่ปีที่ 28 ในการดำเนินธุรกิจ

การบริการด้านการสรรหาบุคคลากร (Outsourcing)

และการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics management)

บริษัทได้จัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพ ทักษะความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้า

Why Speedy

ควบคุมคุณภาพของงานบริการ (Quality of Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถรวบรวมงานบริการ ที่รับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า    ให้เป็นระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

สามารถวางแผนการบริหารทางธุรกิจได้ โดยการลดต้นทุน        ค่าดำเนินการ เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ

 

ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นเวลานาน

สมัครงาน

1.) พนักงานรับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า (Messenger) ทำหน้าที่เก็บเช็ค วางบิล, รับส่งพัสดุสินค้าและซองเอกสาร

2.) พนักงานธุรการ, พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร, พนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานฝ่ายผลิต ฯลฯ

3.) บริการรถขนส่งสินค้า/ รับส่งผู้โดยสาร, การเช่ารถขนส่ง รถกระบะ, รถเก๋ง, รถตู้ / ทั่วประเทศ

4.) พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานรับจอด (Valet Parking)

Our Services

กรอกใบสมัครงาน

References ( บางส่วน )

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

- ธนาคารธนชาต จำกัด

- ธนาคารทหารไทย จำกัด

- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

- American Express

- มหาวิทยาลัย มหิดล

- กรมสรรพากร

- กระทรวงคมนาคม

- กรมปศุสัตว์

- กรมคุมประพฦติ

- กระทรวงยุติธรรม

- และอื่นๆ อีกมากมาย

Our Sub-Companies

บริษัท Pinnacle source co., LTD

ธุรกิจ Best Express เขต ดอนเมือง - หลักสี่ ( First Franchise )

Company Video Presentation