พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

กรอบรูปพนักงานธุรการ

1.) พนักงานธุรการ

2.) พนักงานเดินเอกสารภายในอาคาร

3.) พนักงานบันทึกข้อมูล

มี 3 ประเภท

พนักงานธุรการ