พนักงานขับรถ

กรอบการแบ่งประเภทบริการ
กรอบรูปพนักงานขับรถ

1.) พนักงานขับรถส่วนกลาง

2.) พนักงานขับรถผู้บริหาร

3.) พนักงานรับจอด (Valet Parking)

มี 3 ประเภท

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ