กล่อง Messenger

พนักงานขับรถขนส่งประเภทรถจักรยานยนต์ ( Messenger )

กล่องแบ่งประเภทบริการ
กรอบรูปบริการรับส่งเอกสาร

1.) พนักงานรับส่งเอกสารสิ่งพิมพ์และสินค้า

( Messenger )

2.) ทำหน้าที่เก็บเช็ค และ วางบิล

( Bill Corrector )

3.) รับส่งพัสดุสินค้าและซองเอกสาร

( Courier )

มี 3 ประเภท

พนักงานรับส่งเอกสาร ( Messenger )