ค้นหา
  • Admin

Speedy ยกระดับความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้เข้ามาใช้บริการ โดยการพ่น ฆ่าเชื้อ Covid-19

อัปเดตเมื่อ 2 ส.ค. 2564

ทางบริษัทของเราได้ทำการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ Covid-19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่พนักงานและ ผู้เข้ารับการสมัครและอบรมของเรา


โดยทำการฉีดทุกชั้น ทุกพื้นที่ภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งพนักงานและผู้เข้ามาอบรมภายในบริษัทฯ มากที่สุด

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น