ค้นหา
  • Admin

บริการรถเช่า สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทางเราได้ให้บริการรถเช่าแก่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน

รวมถึงลูกค้าหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะเช่ารถ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุง

ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น