top of page
358548381_862600085298851_7617459243019798086_n (1).jpg

ทำไมต้องเลือกใช้ สปีดี้ ?

ในการจัดหาบุคลากร และ บริการจัดส่ง

ประสบการณ์

"เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจการบริการด้านการสรรหาบุคคลากรและ
การจัดการด้านโลจิสติกส์"

บุคลากร

"บริษัทมีความพร้อมในการจัดสรรบุคลากรรองรับตามความต้องการของแต่ละสาขาอาชีพ และมีพนักงานหมุนเวียนทดแทนเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน ไม่เกิดความเสียหายต่องานของลูกค้า"

เสถียรภาพ

"บริษัทมีความมั่นคง และ มีเสถียรภาพทางการเงิน"

สวัสดิการ

"บริษัทมีสวัสดิการที่ดีมอบแก่พนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการพนักงานได้รับจากภาครัฐ"

เราเป็นผู้ให้บริการเอ้าท์ซอร์ส
และการจัดการโลจิสติกส์

เราให้บริการลูกค้าด้วยบริการระดับมืออาชีพด้วยตัวแทนที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน Outsourcing และ Logistics

บริการแนะนำ

handshake.png

บริการจัดหาบุคลากร

Outsource Service

agent.png

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

logistics.png

บริการขนส่ง

Delivery service

ภาพรวมของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

ลูกค้าของเรา

bottom of page