top of page
Untitled (1843 × 445 px) (1843 × 600 px) (1843 × 400 px) (1).png

บริการของเรา

บริษัทของเรานอกจากจะทำธุรกิจจัดหาบุคลากร และ การจัดส่งแล้วเรายังมีบริการอื่น ๆ ด้วยดังนี้

1_edited.jpg

บริการจัดหาพนักงานขับรถขนส่ง

Describe

1_edited.jpg

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

Describe

บริการแจกสื่อสิ่งพิมพ์

Describe

48375080_1912844848826987_27022618935647

บริการจัดหาพนักงานธุรการ

Describe

บริการรถขนส่งค้า

Describe

1_edited.jpg

บริการจัดหาพนักงานขับรถ

Describe

บริการรถรับ-ส่ง

Describe

บริการงานกระจายสินค้า

Describe

bottom of page