พนักงานรับส่งเอกสาร

บริการของเรา

กล่องแยกประเภทบริการ
กรอบรูปห้องทำงานบริษัทสปีดี้
ภาพการคัดกรองพนักงาน

ภาพส่วนหนึ่งของการคัดกรองสมัครพนักงานของ บริษัท Speedy Package Express