DSC_0450.jpg

ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

CONTACT US

 

เบอร์บริษัท

02-616-8943

02-616-8944

เบอร์ตรงแผนกบุคคล

+668-8299-0683

+669-9298-5036

+668-8299-0925

02-279-2366

ต่อ 20 ถึง 25

เบอร์ตรงแผนก Sale & Marketing

02-279-2366

ต่อ 41 ถึง 47

ที่อยู่

Line ID :

0882990925

เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • Facebook

FAX

02-616-6711

E-MAIL

02-278-2477

Copyright © 2020 Speedy Package Express All rights reserved.